Skip to content

MEDIJA SAUGUMO TAISYKLĖS

Medija akreditavimo ir saugumo taisyklės

MEDIJA SAUGUMO TAISYKLĖS ASK „VILKYČIAI“ AUTOSPORTO KOMPLEKSE

 

1. Akreditacija (kortelė ir/arba juostelė ant rankos, lipdukas ant automobilio) išduodami tik susipažinus su varžybų saugumo taisyklėmis. Kartu su liemene tai yra galiojantis leidimas fotografuoti ir filmuoti lenktynių metu.

2. Dirbdami lenktynių metu privalote būti ypač atsargūs. Tik nuo Jūsų pačių priklauso Jūsų saugumas ir tai galioja viso renginio metu: trasoje, priešstartinėje zonoje, starto zonoje, serviso zonoje ir visoje komplekso teritorijoje.

3. Jūs privalote besąlygiškai paklusti saugos tarnybų ir oficialių varžybų asmenų reikalavimams. Bet koks jų nurodymų nepaisymas gali sąlygoti Jūsų akreditacijos panaikinimą.

4. Lenktynėse draudžiama dirbti apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ar kitų medžiagų.

5. Darbui pasiimkite tik tą įrangą, kuri tuo metu reikalinga. DĖMESIO! Užfiksuotus foto/video momentus peržiūrėkite tik saugioje vietoje už trasos ribų.

6. Serviso zonoje niekuomet neprieikite per arti lenktyninių automobilių. Palikite pakankamai vietos techniką aptarnaujantiems mechanikams. Atminkite, kad kai kurios automobilių dalys gali būti labai įkaitusios; nuo lenktyninio automobilio atitrūkusi detalė gali sužeisti, todėl visuomet stebėkite arti esančią techniką. Visada išlaikykite saugų atstumą nuo lenktyninio automobilio, nes šis gali netikėtai pajudėti.

7. Būkite ypatingai atsargūs, dirbdami šalia trasos. Tikėkitės neįmanomo net pačiose saugiausiose zonose!

8. Atminkite, kad priešstartinėje zonoje gali būti tik sportiniai automobiliai su lenktynininkais bei teisėjais, visiems kitiems buvimas priešstartinėje zonoje – draudžiamas.

9. Venkite stovėti šalia greitosios medicinos pagalbos, ugniagesių, evakuacijos, teisėjų automobilių. Atsitikus nelaimei trasoje, šie automobiliai pajudės labai greitai ir be jokio išankstinio perspėjimo.

10. Venkite kirsti varžybų trasą. Jei tai padaryti būtina – pereiti per trasą galima tik žiniasklaidos saugos plane nurodytose vietose ir tik tarp važiavimų kai tai padaryti leidžia postų teisėjai ir/arba trasos saugos darbuotojai.

11. Filmuoti ir fotografuoti galima tik žiniasklaidos saugos plane numatytose trasos zonose ir specialiuose bokšteliuose. Filmuoti ir fotografuoti iš veikiančių teisėjų bokštelių – draudžiama.

12. Starto ar mechanikų zonoje būkite tik tiek laiko, kiek reikia atlikti Jūsų tiesioginį darbą.

DĖMESIO! Jei pastebėjote, kad kuris nors iš Jūsų kolegų ar žiūrovų nesilaiko saugumo taisyklių, sudrausminkite juos ar praneškite apsaugos tarnyboms apie netinkamą jų elgesį.

Saugumo taisykles perskaičiau ir pažadu jų laikytis. Suprantu, kad visa atsakomybė dėl mano saugumo ar nelaimingo atsitikimo tenka man.

Medija akreditavimo ir saugumo taisyklės
Medija akreditavimo ir saugumo taisyklės

SAUGUMO TAISYKLĖS

AKREDITACIJOS FORMA

DRONŲ NAUDOJIMAS

ASK VILKYČIAI LOGO

Medija akreditavimo ir saugumo taisyklės
Medija akreditavimo ir saugumo taisyklės