Skip to content
VIETOS PADDOCK’E REZERVACIJA DALYVIAMS / PADDOCK RESERVATION FOR PARTICIPANTS

Rezervacijos instrukcija / Reservation instruction

  1. Dalyvių parko žemėlapyje išsirinkite jums tinkamą vietą. Pagal spalvas skiriasi vietos dydis nuo mažiausios iki didžiausios. Vietų dydžių lentelė yra žemėlapyje. / Choose the right place for you on the paddock map. According to the colors, the size of the place varies from the smallest to the largest. Size chart is on the map.
  2. Paspauskite mygtuką „TOLIAU“ ties vietos numeriu. Jei vietos numerio sąraše nėra, reiškia ji jau yra rezervuota. / Press the “NEXT” button next to the location number. If the place number is not in the list, it means that it is already reserved.
  3. Sekite tolimesnes instrukcijas, teisingai įveskite privalomus duomenis ir patvirtinkite rezervaciją. / Follow the further instructions, enter the required data correctly and confirm the reservation.
  4. Išsiuntus rezervaciją ji bus apdorojama. Apie tai informuosime Jūsų nurodytu el. paštu. / After sending the reservation, it will be processed. We will inform you about this at the e-mail you specified.
  5. Rezervaciją patvirtinus – administratorius išsiųs Jums patvirtinimo pranešimą. / After confirming the reservation, the administrator will send you a confirmation message.
  6. Jei rezervacija užpildyta neteisingai, arba dalyvis neatitinka keliamų kriterijų, administratorius turi teisę rezervaciją atmesti ir paprašyti ją pataisyti/papildyti, arba visiškai ją anuliuoti. / If the reservation is filled in incorrectly, or the participant does not meet the set criteria, the administrator has the right to reject the reservation and ask for its correction/supplement, or cancel it completely.
VIETOS PADDOCK’E REZERVACIJA DALYVIAMS / PADDOCK RESERVATION FOR PARTICIPANTS